Užovka stromová ...

Užovka stromová je jedním z našich nejvzácnějších hadů. Jižní a jihovýchodní Morava je součástí jejího souvislého areálu výskytu v jižní Evropě. Mimo této oblasti žije ještě izolovaná populace v severozápadních Čechách na pomezí Ústeckého a Karlovarského kraje v údolí, kterým protéká Ohře mezi Doupovskými a Krušnými horami. Ve všech oblastech, kde u nás žije, používá sezóně sady jako součást svého životního prostředí.


Určitě se nedá říci, že užovka stromová je typickým obyvatelem sadů. Spíš je to dobrý příklad přivětivé tváře zatravněných alejí a sadů. Dobrý příklad toho, že zde řada zajímavých organizmů nachází cenný náhradní biotop za dnes již neexistující přírodní ekosystémy.

Užovka stromová velmi obratně šplhá ale popravdě řečeno na stromě jsem ji nikdy neviděl na rozdíl od užovky obojkové.

Sady ochotně využívá i díky tomu, že v Poohří žije často v blízkosti člověka. Od lidských sídel do sadu bývá nedaleko.

Obývá stodoly, zimuje ve sklepích a přes léto používá hojně suché zidky či kamené snosy v okolí budov.

V kompostech nebo hnojištích ráda nechává snůšky vajec. V teplém a vlhkém prostředí dochází k jejich úspěšné inkubaci.

užovka stromová

 

 

 

 

V sadu si tohoto statného hada těžko všimnete. Je to profesionál, který se vám ukáže pouze pokud on bude chtít.

Poslední změna: 22.03.2023