Ještěrka živorodá ...

Ještěrka živorodá je naší druhou nejběžnější ještěrkou. Patří k nejotužilejším plazům vůbec a ve světě ji můžete nalézt i ve velmi chladných krajích vysoko na severu. Snad žije dokonce i za polárním kruhem. Nevím, nebyl jsem tam a tak jsem to nemohl prověřit. Ale píšou to ...

V místech, kde žije, ráda využívá také aleje a sady zvláště pokud je tam dost úkrytů a a sady jsou trochu řidší. Celkově ale patří spíše ke vzácnějším hostům našich genofondových ploch.


Ještěrka živorodá se tak trochu se sady míjí. V oblastech kde je těžiště jejího rozšíření, ovocné aleje a sady z krajiny poznenáhlu mizí až zmizí docela.  Klimaticky už to pro ovocné stromy jsou okrajové oblasti. S postupujícím oteplováním také ještěrka živorodá ustupuje výše do hor nebo do jiných částí krajiny méně vhodných pro teplomilnější druhy ještěrek. Proto není typickým obyvatelem sadů. Jenom tam, kde se s ovocnými stromy setká, ráda sad zabydlí.

Pobyt ji velmi zpříjemní položené klády starého dřeva nebo kamený snos na osluněném místě. Na jaře se ráda vyhřívá na loňské stařině. V případě nebezpečí rychle mizí pod ulehnou trávu. Stejně jako ještěrka obecná zimuje ve starých myších dírách nebo v kamenných zídkách.

Jak poznat ještěrkku živorodou?

Oba druhy ještěrek používají ke slunění stejné plochy a mají zhruba stejný jídelníček.

Od ještěrky obecné ji dobře rozeznáme podle chybějících světlých, černěn ohraničených skvrn na hřbetě těla. Srovnání s ještěrkou obecnou viz následující obrázek.


 

 

 

Poslední změna: 22.03.2023