null
Oživení starých odrůd

Záchrana alejí a sadů

Biodiverzita zatravněných sadů ...

Zatravněné sady jsou spolu se zatravněnými alejemi nejčastějším typem výsadby velkých ovocných stromů v naší krajině. Aleje a sady jsou také krásné. Mimo práce lákají i k odpočinku a pozorování všech živáčků, kteří se zde lopotí.

Na rozdíl od alejí nemusí být prostředí sadů tolik ovlivněno okolním prostředím. Při správné péči zde najdou útočiště stovky zajímavých druhů živočichů, rostlin, hub i lišejníků. Ovocné polokmeny a vysokokmeny se bez problémů dožívají věku přes sto let. Někdy jsou schoné přežít i 300 let. To znamená, že v rychle se měnící zemědělské krajině představují ostrovy stability. Zatravné a zejména staré sady jsou z hlediska ochrany přírody natolik zajímavé, že v některých státech dokonce požívají zákonné ochrany.

 

Poslední změna: 24.04.2024