null
Oživení starých odrůd

Záchrana alejí a sadů

Databáze Archiv starých odrůd

Tato databáze vznikla v rámci realizace projektu 76-FN-028 Oživení starých odrůd, podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Projekt byl dále financován Českým svazem ochránců přírody v rámci Národního programu Ochrana biodiverzity. Generálním partnerem tohoto programu jsou Lesy České republiky, s.p. Děkujeme Nadaci Partnerství za administrativní podporu při realizaci projektu. Na další rozvoj databáze odrůd přispělo hlavní město Praha a Ministerstva zemědělství.

Je to výběrová databáze s možností vybírat pomocí 80 výběrových kritérií a s mnoha dalšími funkcemi. V pozdějších letech probíhal její další vývoj.

Platí: 15.11.2022-31.12.2065