null
Oživení starých odrůd

Záchrana alejí a sadů

Určovací semináře pro mapovatele starých odrůd ...
  • 12.6. 2024 odrůdy třešní
  • 10.7. 2024 odrůdy třešní a meruněk
  • 14.8. 2024 letní odrůdy hrušní, jabloní a slivoní
  • 19.9. 2024 odrůdy podzimní a zimní odrůdy

Semináře jsou určeny zejména pro řešitele mapovacích projektů a další osoby hlouběji obeznámené s problematikou. Pomologové potřebují klid na náročnou práci. Případní zájemci o určení pomologických vzorků kantaktujte mě na e-mailu: ec.meluzina@volny.cz

Pro širokou veřejnost poskytujeme službu určování odrůd v rámci poradenské činnosti na výstavách (viz programy jednotlivých výstav)

Platí: 16.11.2022-31.12.2065