Pozice s názvy odrůd


Správce
Jméno a příjmení:
Email:
Telefon:
Plochu spravuje:
Genofondová plocha
Kategorie plochy:
Celkový počet pozic:
Celková výměra v m2:
Nejvyšší bod plochy:
Nejnižší bod plochy:
Krátký popis sbírky:
Geologie
Geologický podklad:
Klima
Klimatický region:
Suma teplot nad 10 °C:
Průměr roční teploty °C:
Prům. roční úhrn srážek v mm:
Pravděpodobnost suchých vegetačních období
Půda
Půdní podmínky:
Sklonitost plochy:
Expozice:
Skeletovitost:
Hloubka půdy:
Zeměpisná poloha
Blízké větší město:
Kraj:
WWW správce: