Zkušební provoz!  W:  H: 28.08 16:33
null
Oživení starých odrůd

Záchrana alejí a sadů

chyba
Biodiverzita ovocných alejí ...

Ovocné aleje jsou už asi 300 let součástí krajiny střední Evropy. Najdeme je po celé České republice ale i v sousedních zemích. Zatím je tam najdeme. Ovocné aleje dost ubyly. Naštěstí už se sázejí a pěstují znovu.

chyba
Biodiverzita zatravněných sadů ...

Zatravněné sady jsou spolu se zatravněnými alejemi nejčastějším typem výsadby velkých ovocných stromů v naší krajině. Aleje a sady jsou také krásné. Mimo práce lákají i k odpočinku a pozorování všech živáčků, kteří se zde lopotí.

chyba
Biodiverzita polních sadů ...

Polní sady bývaly kdysi snad hojnější, než sady zatravněné. Ještě po 2. světové válce jich na území České republiky byly malé statisíce hektarů. Během kolektivizace zemědělství a během následné industrializace téměř vymizely. Dnes existují jen jako malé záhumenky a jsou rozroušeny zejména tam, kde lidé ještě drží malá hospodářství.

null null null null