null
Oživení starých odrůd

Záchrana alejí a sadů

Zpět na menu biodiverzity
Neovocné rostliny v sadu ...

V ovocném sadu nebo aleji může růst i mnoho dalších rostlin. Mohou přinášet i další užitek ve formě sena, pastvy pro hospodářská zvířata nebo včely. Jsou mezi nimi léčivé rostliny i rostliny, které poskytují potravu či úkryt volně žijícím živočichům.

V sadu se mohou také vyskytovat nežádoucí rostliny. Stejně jako ovocné stromy, je třeba také usměrňovat ve vývoji i neovocné druhy rostlin.