null
Oživení starých odrůd

Záchrana alejí a sadů

Zpět na menu biodiverzity
Ještěrka obecná ...

Ještěrka obecná je jedním z našich nejběžnějších plazů. I když to už také není to, co to bývalo. Velké rozlohy měst, továren, velkoskladů, obrovské plochy orné půdy, husté stejnověké lesy - to vše jsou části naší krajiny, kde se ještěrka obecná prostě nechytá. V takto přetvořené krajině velmi ráda osidluje zatravněné aleje podél silnic, prořídlé sady. Je naším velmi častým a vítaným hostem na většině genofondových ploch.

Ještěrka živorodá ...

Ještěrka živorodá je naší druhou nejběžnější ještěrkou. Patří k nejotužilejším plazům vůbec a ve světě ji můžete nalézt i ve velmi chladných krajích vysoko na severu. Snad žije dokonce i za polárním kruhem. Nevím, nebyl jsem tam a tak jsem to nemohl prověřit. Ale píšou to. U nás, v místech, kde žije, ráda využívá také aleje a sady zvláště pokud je tam dost úkrytů a sady jsou trochu řidší. Celkově ale patří spíše ke vzácnějším hostům našich genofondových ploch.

Užovka obojková ...

Užovka obojková je naší nejběžnější užovkou. I v sadech a alejích ji potkáme často. Je to velmi vkusně zbarvený had jehož nejmilejším prostředím jsou břehy rybníků, potoků a řek. Myslím ale, že pokud bychom se jí mohli zeptat, jak hodnotí ovocné aleje a sady, tak by nám řekl: "Docela dobrý". S trochou dobré vůle je velká pravděpodobnost, že se vám povede užovku obojkovou ubytovat ve vaší ovocné výsadbě.

Užovka hladká ...

Užovka hladká je plaz typický spíše pro teplejší oblasti České republiky. S probíhajícím oteplováním klimatu se ale objevuje i tam, kde dříve nebyla. Přesto, že je docela hojná, mnoho lidí ji nezná. Dokonce ji lidé zaměňují s dosti vzácnou zmijí.

Užovka stromová ...

Užovka stromová je jedním z našich nejvzácnějších hadů. Jižní a jihovýchodní Morava je součástí jejího souvislého areálu výskytu v jižní Evropě. Mimo této oblasti žije ještě izolovaná populace v severozápadních Čechách na pomezí Ústeckého a Karlovarského kraje v údolí, kterým protéká Ohře mezi Doupovskými a Krušnými horami. Ve všech oblastech, kde u nás žije, používá sezóně sady jako součást svého životního prostředí.