Zkušebně!  W:  H:  Mobil:NE 05.06 23:45 PRODUKČNÍ DATABÁZE!!! Color:   
null
Oživení starých odrůd

Záchrana alejí a sadů

Ovocnářská literatura
Vítejte na stránce ovocnářské literatury. Naleznete zde knihy s popisy starých ovocných odrůd, návody k zakládání a pěstování sadů, informace k významu ovocných stromů pro krajinu a její druhovou pestrost. Umísťujeme zde i prezentace a jiné druhy elektronických souborů, které nám pomáhají v naší práci. Děkujeme vlastníkům autorských práv za laskavé svolení s umístění souborů ke stažení.
  • Historická pomologická literatura, je abecedně řazena dle příjmení prvního autora.
  • Novější tituly jsou řazeny abecedně za historickou ovocnářskou literaturou.
  • Na konci seznamu jsou metodické materiály pro správce genofondových ploch a mapovatele.

Výběr literatury dle zařazení

Forma
Téma
Druh
Fulltext
Vyhledat