Pozice s názvy odrůd

Velešín
Správce
Jméno a příjmení: Dana Kindlmannová
Email: danakin@seznam.cz
Telefon: 736110944
Plochu spravuje:
Genofondová plocha
Kategorie plochy: sbírková
Celkový počet pozic: 6347
Celková výměra v m2: 4875
Nejvyšší bod plochy: 520
Nejnižší bod plochy: 520
Krátký popis sbírky: obecná sbírka jabloní a hrušní bez specializace
Geologie
Geologický podklad: svory a ruly, granátická a sturolitová zóna, ve vysokotlakých až extrémně vysokotlakých komplexech i ruly s kyanitem
Klima
Klimatický region: mírně teplý (až teplý), vlhký
Suma teplot nad 10 °C: 2500 - 2700
Průměr roční teploty °C: 7,5 – 8,5
Prům. roční úhrn srážek v mm: 700 – 900
Pravděpodobnost suchých vegetačních období 0 - 10
Půda
Půdní podmínky: Kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých zvětralinách, propustných, minerálně chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, méně ortorulách, středně těžké lehčí s vyšším obsahem grusu, vláhově příznivější ve vlhčím klimatu
Sklonitost plochy: Mírný svah
Expozice: severozápad - sever - severovýchod
Skeletovitost: Středně skeletovité s celkovým obsahem skeletu do 50 %
Hloubka půdy: 60 cm - Půda hluboká
Zeměpisná poloha
Blízké větší město: Velešín
Kraj: Jihočeský
WWW správce: x