Pozice s názvy odrůd

Orel
Správce
Jméno a příjmení: Ing. Zdena Koberová
Email: zdena.koberova@seznam.cz
Telefon: 607254975
Plochu spravuje:
Genofondová plocha
Kategorie plochy: sbírková
Celkový počet pozic: 6347
Celková výměra v m2: 20685
Nejvyšší bod plochy: 305
Nejnižší bod plochy: 295
Krátký popis sbírky: celorepubliková sbírka odrůd třešní a višní
Geologie
Geologický podklad: Terciér - spodní - střední turon - bělohorské souvrství: vápnité jílovce, slínovce až prachovce
Klima
Klimatický region: teplý, mírně suchý
Suma teplot nad 10 °C: 2600 - 2800
Průměr roční teploty °C: 8 – 9
Prům. roční úhrn srážek v mm: 500 – 600
Pravděpodobnost suchých vegetačních období 20 - 30
Půda
Půdní podmínky: Pararendziny modální, kambické i vyluhované na opukách a tvrdých slínovcích nebo vápnitých svahových hlínách, středně těžké až těžké, slabě až středně skeletovité, s dobrým vláhovým režimem až krátkodobě převlhčené
Sklonitost plochy: Rovina
Expozice: všesměrná
Skeletovitost: Středně skeletovité s celkovým obsahem skeletu do 50 %
Hloubka půdy: 60 cm - Půda hluboká
Zeměpisná poloha
Blízké větší město: Chrudim
Kraj: Pardubický
WWW správce: x