Pozice s názvy odrůd

Habrov
Správce
Jméno a příjmení: Ing. Zdena Koberová
Email: zdena.koberova@seznam.cz
Telefon: 607254975
Plochu spravuje:
Genofondová plocha
Kategorie plochy: sbírková
Celkový počet pozic: 6347
Celková výměra v m2: 11630
Nejvyšší bod plochy: 285
Nejnižší bod plochy: 280
Krátký popis sbírky: obecná sbírka slivoní a třešní bez specializace
Geologie
Geologický podklad: Terciér - střední-svrchní turon - jizerské souvrství: jílovce, prachovce; Pleistocén - fluviální písčité štěrky
Klima
Klimatický region: teplý, mírně suchý
Suma teplot nad 10 °C: 2600 - 2800
Průměr roční teploty °C: 8 – 9
Prům. roční úhrn srážek v mm: 500 – 600
Pravděpodobnost suchých vegetačních období 20 - 30
Půda
Půdní podmínky: Pararendziny modální, kambické i vyluhované na opukách a tvrdých slínovcích nebo vápnitých svahových hlínách, středně těžké až těžké, slabě až středně skeletovité, s dobrým vláhovým režimem až krátkodobě převlhčené
Sklonitost plochy: neurčeno
Expozice: neurčeno
Skeletovitost: Bezskeletovité s celkovým obsahem skeletu do 10 %
Hloubka půdy: 60 cm - Půda hluboká
Zeměpisná poloha
Blízké větší město: Chrudim
Kraj: Pardubický
WWW správce: x