Pozice s názvy odrůd

Chotobuz Průhonice
Správce
Jméno a příjmení: RNDr. Pavel Sekerka
Email: botanickazahrada@ibot.cas.cz
Telefon: 736621701
Plochu spravuje:
Genofondová plocha
Kategorie plochy: záchranná
Celkový počet pozic: 6622
Celková výměra v m2: 21995
Nejvyšší bod plochy: 330
Nejnižší bod plochy: 320
Krátký popis sbírky: historicky vzniklá sbírka odrůd jabloní a hrušní bez tématické a územní specializace
Geologie
Geologický podklad: Kvartér - hlinitá spraš
Klima
Klimatický region: teplý, suchý
Suma teplot nad 10 °C: 2600 - 2800
Průměr roční teploty °C: 8 – 9
Prům. roční úhrn srážek v mm: < 500
Pravděpodobnost suchých vegetačních období 40 - 60
Půda
Půdní podmínky: Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na sprašových a soliflukčních hlínách (prachovicích), středně těžké s těžší spodinou, bez skeletu, s příznivými vlhkostními poměry
Sklonitost plochy: neurčeno
Expozice: neurčeno
Skeletovitost: neurčeno
Hloubka půdy: neurčeno
Zeměpisná poloha
Blízké větší město: Černošice
Kraj: Středočeský
WWW správce: http://www.ibotky.cz/