Zkušební provoz!  W:  H: 26.01.-11:40 Editace Odhlásit Přihlásit se
null
Oživení starých odrůd

Záchrana alejí a sadů

Ovocnářská literatura

Naleznete zde knihy s popisy starých ovocných odrůd, návody k zakládání a pěstování sadů, informace k významu ovocných stromů pro krajinu a její druhovou pestrost. Umísťujeme zde i prezentace a jiné druhy elektronických souborů, které nám pomáhají v naší práci. Děkujeme vlastníkům autorských práv za laskavé svolení s umístění souborů ke stažení.

 • Historická pomologická literatura, je abecedně řazena dle příjmení prvního autora.
 • Novější tituly jsou řazeny abecedně za historickou ovocnářskou literaturou.
 • Na konci seznamu jsou metodické materiály pro správce genofondových ploch a mapovatele.
Seznam titulů 
 • DOHNÁLEK, František. Ovocný strom a jeho pěstění. Praha: Prométheus 1939. (1. část, str. 1–281)
 • DOHNÁLEK, František. Ovocný strom a jeho pěstění. Praha: Prométheus 1939. (2. část, str. 282-672)
 • DUMKOVÁ, Hanna. Ovoce, užití jeho v domácnosti a kuchyni. Mladá Boleslav: Karel Vačlena 1883
 • FOŘT, Jindřich M.S. Normální sortiment jablek a hrušek pro království Ceské. Praha: Ovocnický spolek pro království České, 1911
 • KAMENICKÝ, Karel. České ovoce VI. Jablka II. Praha: Čsl. grafická unie, 1924. (1. část, str. 1–160)
 • KAMENICKÝ, Karel. České ovoce VI. Jablka II. Praha: Čsl. grafická unie, 1924. (2. část, str. 161–322)
 • KAMENICKÝ, Karel. Atlas tržních odrůd ovocných. Praha: Čsl. grafická unie, 1941.
 • KAMENICKÝ, Karel. Československé ovocné odrůdy lokální. Praha: Ministerstvo zemědělství Republiky československé, 1926. Sborník výzkumných ústavů zemědělských Č.S.R., sv. 22.
 • KAMENICKÝ, Karel. Výběr tržních odrůd ovocných pro Československo. Praha: Ministerstvo zemědělství Republiky československé, 1926.
 • KAMENICKÝ, Karel. Ovocná a okrasná stromořadí. Praha: Ministerstvo zemědělství Republiky československé, 1932. Sborník výzkumných ústavů zemědělských Č.S.R., sv. 89.
12345678910