Probíhá zkušební provoz!
null

Staré odrůdy

ovocných stromů

záchrana genofondu starých ovocných odrůd.

Archiv starých odrůd

Popisy krajových a starých ovocných odrůd, jejich vlastnosti, záchranné sortimenty pro návrat zpět do krajiny.

Pokračovat na výběr odrůd...

Genofondové plochy

Seznam a přehled genofondových ploch v Čeké republice včetně jejich umístění na mapě.

Seznam ploch           Mapy ploch

Databáze starých odrůd
Tato databáze vznikla v rámci realizace projektu 76-FN-028 Oživení starých odrůd, podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Projekt byl dále financován Českým svazem ochránců přírody v rámci Národního programu Ochrana biodiverzity. Generálním partnerem tohoto programu jsou Lesy České republiky, s.p. Děkujeme Nadaci Partnerství za administrativní podporu při realizaci projektu. Na další rozvoj databáze odrůd přispělo hlavní město Praha a Ministerstva zemědělství.

Podpořeno Ministerstvem zemědělství a grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Výstavy ovoce v Domě ochránců přírody v Praze

Objednat zasílání pozvánek na výstavy a doprovodný program lze na:Matin Lípa

 • 11.08.2022 – 13.08.2022 Letní jádroviny, slivoně a pozdní meruňky.
 • 01.12.2022 – 03.12.2022 Zimní odrůdy jádrovin

* změna termínů není zcela vyloučena a je možné že zde budou zařazeny ještě další akce.

Určovací semináře pro řešitele projektů – mapovatele starých odrůd
 • 10.08.2022 – Letní jádroviny, slivoně a pozdní meruňky
 • 21.09.2022 – Podzimní jádroviny a pozdní slivoně Vlašim

* určovací semináře nejsou určeny pro širokou veřejnost.

** změna termínů není zcela vyloučena a je možné že zde budou zařazeny ještě další akce.

Další akce ve spolupráci s jinými organizacemi
 • 03.09.2022 – 04.09.2022 Pomologické dny PODZIM V ZAHRADĚ
  (uskuteční se v Botanické zahradě v Průhonicích přímo v genodondové ploše Chotobuz Průhonice)
 • 28.09.2022 – 01.10.2022 ZZEMSKÁ VÝSTAVA STARÝCH ODRŮD
  (uskuteční se v Olomouci – v rámci podzimního Hortikomplexu na výstavišti Flora Olomouc)
Podpora projektu
 • Podpořeno Ministerstvem zemědělství.
 • Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
null null null null