Zkušební provoz!  W:   H: 04.12.2022:14:05
null

Staré odrůdy

ovocných stromů

záchrana genofondu starých ovocných odrůd.

Archiv starých odrůd

Popisy krajových a starých ovocných odrůd, jejich vlastnosti, záchranné sortimenty pro návrat zpět do krajiny.

Pokračovat na výběr odrůd...

Genofondové plochy

Seznam a přehled genofondových ploch v Čeké republice včetně jejich umístění na mapě.

Seznam ploch           Mapy ploch

Akce péče o staré ovocné stromy v genofondových plochách

*Aktuálně plánujeme nové akce. Zatím nepředpokládáme že bychom ještě něco uskutečnili do konce roku 2022. V roce 2023 chceme udělat akce zaměřené zejména na zimní řez a péči o vysazené stromy.

Zájemci o účast na akcích v Praze se mohou hlásit na mailu: Kateřina Štrossová 

Zájemci o účast na akcích v Dalovicích u Karlových Varů se mohou hlásit na mailu: Matin Lípa

Platnost: 17.11.2022 - 31.12.2022
Určovací semináře pro – mapovatele starých odrůd
  • *určovací semináře nejsou určeny pro širokou veřejnost
  • **do června roku 2023 zatím není plánován žádný určovací seminář
  • Další akce ve spolupráci s jinými organizacemi chystáme v roce 2023
Platnost: 16.11.2022 - 31.12.2022
Databáze starých odrůd

Tato databáze vznikla v rámci realizace projektu 76-FN-028 Oživení starých odrůd, podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Projekt byl dále financován Českým svazem ochránců přírody v rámci Národního programu Ochrana biodiverzity. Generálním partnerem tohoto programu jsou Lesy České republiky, s.p. Děkujeme Nadaci Partnerství za administrativní podporu při realizaci projektu. Na další rozvoj databáze odrůd přispělo hlavní město Praha a Ministerstva zemědělství.

Platnost: 15.11.2022 - 31.12.2022
Podpora projektu
  • Podpořeno Ministerstvem zemědělství.
  • Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.