null
Oživení starých odrůd

Záchrana alejí a sadů

Určovací semináře pro – mapovatele starých odrůd
  • *určovací semináře nejsou určeny pro širokou veřejnost
  • **do června roku 2023 zatím není plánován žádný určovací seminář
  • Další akce ve spolupráci s jinými organizacemi chystáme v roce 2023